Miloš Obrenović – rošen je 18.03.1780. – 26.09.1860. godine

Srpski knez od 1817. godine i drugi vrhovni vožd od 1815. godine, najcenjenija i najuticajnija ličnost srpske istorije Miloš Obrenović, rođen je na današnji dan. Godine 1830. dobija titulu kneza. U dva navrata bio je na čelu Srbije – od 1815. – 1839. kao i od 1858. – 1860. godine. Devetnaest godina između dve vladavine Knez Miloš provodi u izgnanstvu, najpre stacioniran u Beču a zatim na svom imanju u Vlaškoj. Tokom tog perioda slao je svoju podršku pristalicama na teritoriji Srbije. Na osnovu zasluga u Prvom srpskom ustanku, Knez Miloš je dobio titulu vojvode. Istakao se naročito u borbama kod Užica. Kada je ustanak slomljen, Miloš nije napustio zemlju, na osnovu čega je stekao naklonost naroda. Nedugo potom bio je izborni vođa Drugog srpskog ustanka.

Bio je predvodnik svake važnije bitke i lično vodio pregovore sa Turcima. Snažna ličnost, izrazitog karaktera, davala je svojim ponašanjem primer mnogima. Tokom njegove prve vladavine Srbija postaje autonomna kneževina u okviru Osmanskog carstva. Takođe ukinuo je i feudalizam, prilikom čega je stvoren novi društveni sloj – slobodno seljaštvo. Budući da je vladao autokratski, odbijajući da deli vlast, u više navrata se suočavao sa bunama.

U toku svoje vladavine Miloš je bio izuzetno imućan i mada nepismen, uticao je na otvaranje 82 osnovne škole, 2 polugimnazije i 2 gimnazije.

Pošaljite komentar