Šubert je rođen 1797. godine, u Austriji, u Beču. Njegovu muziku odlikuje romantizam i bečka klasična škola. Živeo je veoma kratko i preminuo u 31. godini života, ali je uprkos toj činjenici postao jedan od velikana klasične muzike, jer je napisao oko 630 solo pesama, tj. kompozicija, kao i opere, sonate, kvartete... Napisao  je devet simfonija.


Najpoznatija simfonija Franca Petera Šuberta je Nedovršena siimfoniija. Kada govorimo o najtalentovanijim kompozitorima 19. veka, tada svakako neizostavno moramo ubrojiti Šuberta.Živeo je uglavnom u Beču, a sredstva za život je imao kao učitelj  muzike. Materijalni prihodi su bili dosta skromni. Do afirmacije i promocije svog stvaralaštva dolazio je preko umetničkog kruga prijatelja. Interesantno je da su oni održavali privatne koncerte, koje su bile posvećene muzici Šuberta i nazivali su ih šubertijade. To se dešavalo od 1823. godine. Pred smrt, 1828. izveden je prvi javni koncert, na kome su svirane isključivo kompozicije koje je Šubert pisao. Očigledno je da je ovaj umetnik svoju pravu i zasluženu slavu stekao tek nakon smrti, jer je za života uspeo da napiše dela koja imaju vanvremensku vrednost.
Pošaljite komentar