Georg Wilhelm Friedrich Hegel – rođen je 27.08.1770. - 14.11.1830. godine

Najpoznatiji nemački filozof, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, rođen je na današnji dan. Rođen u Štutgartu, kao sin jedinac činovnika u Virtembergu, Hegel nakon završene gimnazije, upisuje protestantsku Bogosloviju, sa namerom da postane protestantski sveštenik. Po završetku uspešnih studija Hegel odlazi u Bern, gde se zapošljava kao privatni učitelj u jednoj aristokratskoj porodici. Takođe istim poslom se bavio i u Frankfurtu na Majni. Tamo uspostavlja kontakt sa kolegom iz studentskih dana, Fridrihom Holderinom, koji je na Hegela izvršio značajan uticaj prilikom formiranja njegovih filozofskih uverenja. Budući da je usled smrti svog oca Hegel dobio impozantno nasledstvo, to mu je omogućilo da ostavi poziciju tutora koju je do tad držao i posveti se svojim akademskim ambicijama.

Hegel je izrazito cenio filozofska stanovišta Platona, Aristotela, Dekarta, Spinoze, Kanta i Rusoa. Takođe veoma su mu se dopadale teorije francuske revolucije. Mnogi njegovi savremenici ali i naslednici njegove filozofije smatraju ga poslednjim velikim metafizičarem. Nažalost Hegel postaje još jedna od žrtava epidemije kolere koja je zahvatila Evropu tokom leta i jeseni 1831. godine. Kao glavni predstavnik filozofskog pokreta pod nazivom nemački idealizam, Hegel je izvršio značajan uticaj kako na doba u kom je živeo tako i na godine koje su usledile.

Pošaljite komentar