Aleksandar I Romanov – rođen je 23.12.1777. – 01.12.1825. godine

Veliki ruski car i imperator Aleksandar I Romanov rođen je na današnji dan. Rođen u Sant Peterburgu, ovaj izuzetno ambiciozan vladar tokom svoje vladavine proširio je granice Ruskog carstva. Presto zauzima nakon ubistva oca, cara Pavla I. Još tokom vremena kada je bio princ a kasnije i kao car Aleksandar I je često koristio liberalnu retoriku i nastavio rusku apsolutističku politiku. S početka svoje vladavine bio je pokretač nekih manjih reformi, dok je kasnije pokrenuo veliku liberalnu reformu obrazovanja. Iako je obećavao reformu kmetstva, nije nikad ponudio konkretno rešenje ovog problema. Druga polovina njegove vladavine bila je obavijena njegovim strahom od protesta naroda protiv njega, zbog čega je vrlo promišljeno povlačio svoje poteze.

Obrazovanje u ruskim školama postalo je verski orijentisano i konzervativno. Nakon poraza Napoleona 1812. godine, Aleksandar je odigrao glavnu ulogu u antifrancuskoj koaliciji evropskih sila. Zahvaljujući njegovoj inicijativi stvoren je savez pod nazivom Sveta alijansa. Ostvario je značajan uspeh u ratovima protiv Osmanlijskog carstva i bio od velike pomoći srpskim ustanicima. Kada je došlo do njegove smene na prestolu, dato mesto je pripalo njegovom mlađem bratu Nikolaju I Pavloviču.

Aleksandar se oduvek divio Napoleonovim feromama i bio zagovorenik moderne države, mada nikad nije dobio priliku da svoje težnje sprovede u delo.

Pošaljite komentar