Ivo Lola Ribar – rođen je 23.04.1916. – 27.11.1943. godine

Jedan od glavnih organizatora i predvodnika omladinskog i studentskog revolucionarnog pokreta u Jugoslaviji, Ivo Lola Ribar, rođen je na današnji dan. Rođen u Zagrebu, osnovnu školu Ivo je pohađao u Karlovcu i Beogradu. Izvesno vreme Ivo je posvetio studijima političkih nauka u Parizu. Nakon atentata na krala Aleksandra, Ivo napušta Francusku i prelazu u Ženevu gde upisuje studije političke ekonomije. Budući da ga mesto nije držalo, ubrzo se vraća u Beograd i prelazi na Pravni fakultet. Tokom svog školovanja i obrazovanja, Ivo je pokazao posebno interesovanje za društvene nauke, političku ekonomiju i politologiju.

Budući da zadovoljstvo nije mogao da pronađe u nastavnim planovima i programima tadašnjeg školstva, lično je počeo da izučava klasike idealističke i materijalističke filozofske škole – Ničea, Valtera i Hegela. Pravnik i student filozofije, ličnost izrazitog duha, veoma značajna za srpsku istoriju. Sekretar CK SKOJ i predsednik USAOJ. Ivo je svojom neustrašivošću i jasnom vizijom doprineo brojnim promenama u sistemu tadašnje Jugoslavije. Bio je član Vrhovnog štaba NOB i POJ. Veliki narodni heroj ostao je upamćen po svojoj spremnosti da da život za otadžbinu i bolji život u njoj. Život tragično gubi na aerodromu u Glamočkom polju, neposredno pre uzletanja aviona kada biva pogođen bombom iz neprijateljskog aviona. 

Pošaljite komentar