Rembrandt Harmenszoon van Rijn – rođen je 15.07.1606. – 04.10.1669.godine

Istaknuti holandski slikar, najveći, najpoznatiji i najuticajniji stvaraoc svoga doba, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, rođen je na današnji dan. Rođen u Lajdenu u Holandiji Rembrant se smatra umetnikom koji je izvršio najveći utucaj na umetnost zapadne Evrope u 17. veku. U njegovim delima očigledna je psihološka dubina, kada je reč o portetima, a što se tiče interpretacije biblijskih događaja isti takođe bivaju produbljeni, te su njegova dela i do dan danas neponovljiva. Rembrantovo slikarstvo svrstava se u stilsku epohu baroka. Dato doba je poznatije kao Zlatno doba Holandije. Ista je u to vreme doživela politički, privredni i iznad svega umetnički procvat. Još za njegovog života mnogi su kopirali njegova dela.

Nakon njegove smrti kritičari, mahom pristalice klasicizma imali su vrlo nisko mišljenje o njegovom radu. Međutim sa istim se nisu slagali kolekcionari širom sveta koji su iste otkupljivali na aukcijama za astronomske cifre. Početkom 18. veka širome Engleske i Nemačke iznikli su umetnici nadahnuti Rembrantovim delima. Sam njegov život tada postaje predmet misifikacije i legendi. Detaljnije i ozbiljnije istraživanje njegovog života usledilo je tek u 19. veku. Među njegovim najznačajnijim delima nalaze se „Noćna straža“, „Jevrejska nevesta“, kao i „Čas anatomije dr Nikolasa Tulpa“.

Pošaljite komentar