Galileo Galilej – rođen je 15.02.1564. – 08.01.1642. godine

Poznati italijanski naučnik, astronom, fizičar, matematičar i filozof, Galileo Galilej, rođen je na današnji dan. Veliko ime u italijanskim i svetskim naučnim i istraživačkim krugovima, čija su dela postavila temelje modernoj mehanici i fizici. Galileo je rođen u Pizi, a svoje osnovno obrazovanje stekao je u manastiru Valombroza pored Firence. Četiri godine proveo je na Univerzitetu u Pizi, kao i na firentinskoj Akademiji. Veliki naučnik i istraživač, čovek bistrog uma i širokih shvatanja, radio je kod toskanskog vojvode do kraja svog života kao filozof i matematičar.

Na osnovu optužbi da je zastupao novu astronomiju – Kopernikov heliocentrični sistem, Galileo je bio osuđen od strane inkvizicije. Bilo mu je zabranjeno da zastupa, brani i predaje svoje novo učenje. Nakon što je objavio svoj dijalog o alternativnim svetskim sistemima Galileo je pozvan u Rim, gde je na veliko zadovoljstvo suda, osuđen na utamničenje. Smatralo se da je prekšio odluku sudu donešenu 1616. godine. Dopušteno mu je ipak bio da se vrati u Firencu, u svoj dom ali da ostatak života provede u izolaciji, kako je i bilo. Poslednje godine svog života Galileo je posvetio naučnom radu i eksperimentima, nikad se ne odrekavši svojih stanivišta.

Iako se ne može niti dokazati kao istinita niti osporiti kao netačna, Galileova tvrdnja po izrečenoj presudi od strane crkve „Ipak se okreće“, ušla je u legendu.

Pošaljite komentar