Tomas Edison – rođen je 11.02.1847. – 18.10.1931. godine

Najveći američki pronalazač i fizičar svih vremena, Tomas Alva Edison rođen je na današnji dan. Interesantno je da je Edison bio izuzetni nadaren za nauku i da je u velikoj meri doprineo razvoju nauke iako je kao dete bio izbačen iz škole kao zaostao, pa ga je majka kod kuće samostalno školovala. Bez zvaničnog obrazovanja Edison je postigao znatno više od svojih kako savemenika tako i budućih generacija koje su imale visoko obrazovanje. Sa svega 14 godina radio je 14h dnevno, raznosio je novine i prodavao hranu na železnici. Od napuštenog vagona napravio je svoju prvu laboratoriju i štampariju za novine pod nazivom „Grand Trunk Herald“.

Dve godine kasnije postaje telegrafista i kreće stopama pronalazača. Izumeo je i patentirao električni aparat za beleženje glasova na izborima. Svega 3 godine od tad konstruisao je tiker sa papirnom trakom, uz pomoć kog su se slale cene sa berze širom zemlje. Ovaj izum mu je doneo pravo malo bogatstvo i omogućio mu da otvori svoju istraživačku laboratoriju. Tokom svog života patentirao je ukupno 1069 izuma. Među njegovim najznačajnijim izumima nalazi se mikrofon sa ugljenikovim granulama, fonograf, kao i električna sijalica.

Tokom svog rada na izumu sijalice Edison je otkrio i tzv „Edisonov efekat“.

Pošaljite komentar