Teodosije I rođen je 347. godine u Hispaniji. Bio je rimski car, a njegova vladavina je trajala od 379 – 395. kada je i umro. Za ovog vladara je karakteristično da je poslednji car koji je vladao ujedinjenim rimskim cartstvom. Takođe, njegovu vladavinu su obeležila dva teška građanska rata, i to protiv uzurpatora Evgenija i Magnusa. Kada govorimo o religijskom smislu, Teodosije I Veliki je značajan jer je 380 godine doneo edikt, kojim se hrišćanstvo proglašava za jedinu zvaničnu religiju na teritoriji Rimskog carstva.


Nakon smrti Teodosija I, Rimsko cartstvo biva trajno podeljeno na dva dela. U toku vladavine, paganstvo je bilo proganjano. 381. god. je održan drugi Vaseljenski sabor, koji je utvrdio učenje o Svetom Duhu kao o Bogu, zajedno sa Bogom Ocem i Bogom Sinom. Uloga Flavija Tedodosija I Velikog je veoma značajna u smislu širenja hrišćanstva u svetu. Takođe, poznato je da je prepisao celokupno Evanđelje, i čitao ga je svakoga dana. Preminuo je 395. godine.
Pošaljite komentar