Stevan Mokranjac – rođen je 09.01.1856. – 28.09.1914. godine

Veliki srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac rođen je na današnji dan. Rođen u Negotinu, na teritoriji tadašnjeg Osmanskog carstva, Stevan vuče poreklo iz okoline Prilepa u Makedoniji. Tačnije njegovi preci su se odatle doselili u selo Mokranje. Po završetku gimnazije u Zaječaru, Mokranjac upisuje Visoku školu prirodno – matematički smer. Tokom srednje škole bio je član Srpskog pevačkog društva. Ovo Društvo mu omogućuju da 1879. godine upiše Muzičke studije u Minhenu. Nedugo potpom postaje vođa hora Kornelije Stanković, kao i dirigent Beogradskog pevačkog društva.

Osim toga svoje umeće delio je sa generacijama koje dolaze kao nastavnik muzike u Prvoj beogradskoj gimnaziji kao i u Prvoj niškoj gimnaziji. Najistaknutija ličnost na srpskoj muzičkoj sceni kada je klasična muzika u pitanju na prelazu 19. u 20. vek, ostavila je neprocenjivo blagu u vidu svojih dela kako svojim savremenicima tako i budućim pokolenjima. Mokranjac je zaslužan za uvođenje jedinstvenog srpskog nacionalnog duha u klasičnu muziku. Svoj vek Stevan je posvetio opismenjavanju omladine kada je muzika u pitanju. Njegovom zaslugom nastao je prvi gudački kvartet u Srbiji kao i prva stalna muzička škola u Beogradu – koja danas nosi njegovo ime, a čiji je direktor bio sve do svog posledneg dana.

Njegova dela zasnovana su na modelima i folklornim motivima iz različitih delova Bosne, Makedonije, Bugarske i Srbije.

Pošaljite komentar