Charles Dickens – rođen je 07.02.1812. – 09.06.1870. godine

Najpoznatije ime engleske književnosti, Čarls Džon Hafem Dikens rođen je na današnji dan. Izuzetano talentovan pisac romana ostavio je engleskoj književnosti ali i celom svetu neprocenjivo blago u vidu svojih dela. Čarls se smatra jednim od najuticajnijih književnika 19. veka. Njegova dela mogu da se svrstaju u ranu fazu realizma. Dikensa smatraju osnivačem i utemeljivačem socijalnog romana. Njegov trud je bio najisplativiji na polju pridobijanja malograđanske publike, odnosno dobijanja njihovog interesovanja za literaturu i književna dela. Dikens se ujedno smatra i najpoznatijim pripovedačem viktorijanskog vremena.

Kao dete, sa porodicom se često selio jer je ista tragala za poslom i boljim životom. Jedno kraće vreme proveo je u privatnoj školi stekavši osnovna saznanja koja će mu u budućnosti dobro doći. Kada je Čarlsu bilo svega 11 godina, njegov otac završava u zatvoru zbog velikih dugova, a Čarls biva primoran da radi u jednoj fabrici 10h dnevno. Jedno vreme kao mladić, proveo je radeći i kao novinar. Autor je brojnih poprilično obimnih romana. Kako bi stekli uvid u popularnost njegovih dela možemo se osvrnuti na činjenicu da se ista još od prvog objavljivanja uvek nanovo doštampavaju.

Njegova nevela „Oliver Tvist“ je svakako njegovo najpoznatije delo, iako je sam autor svojim najboljim delom smatrao „Dejvida Koperfilda“.

Pošaljite komentar