Jovanka Orleanka je rođena 6. januara 1412. godine. Ovo je žena koja se smatra heroinom Francuske zbog njene uloge u jednoj fazi stogodišnjeg rata. Poreklo joj je bilo iz seoske porodice, na severoistoku Francuske.  Želela je da oslobodi svoju zemlju od engleske dominacije, i zbog toga je podržavala Šarla VII. Nekrunisani kralj je poslao Jovanku u opsadu Orleana, da bi predstavljala deo pojačanja. Posle samo devet dana od njenog dolaska, opsada je ukinuta. Put ka francuskoj pobedi, ojačalo je krunisanje kralja Šarla VII u Remsu.


Međutim, 1430. god. Jovanka biva zarobljena kod Kompjenja. Zarobila ju je Burgundska frakcija, koja je sarađivala sa Engleskom. Proglašena je krivom, zbog čega je spaljena na lomači 1431, 30. maja, kada je imala samo devetnaest godina. Nakon toga, inkvizitorski sud je proglašava nevinom, i proglašava je mučenikom. Napoleon Bonaparta je proglašava nacionalnim simbolom Francuske. Predstavlja jedan od devet sekundarnih svetaca, zaštitnika francuske države.
Pošaljite komentar