Žak Prever je rođen 1900. godine. Danas se smatra jednim od najpoznatijih svetskih pesnika dvadesetog veka. Pored pisanja pesama, bavio se izradom scenarija za filmove.


Rođen je u predgrađu Pariza, a ono što je karakteristično za Žaka Prevera, tj. za njegovu ranu mladost, jeste da je porodica bila u teškom materijalnom stanju, da su se često selili, te je mladi Žak menjao škole; u to vreme odigrao se i Prvi svetski rat, što je sve uticalo na odluku da Žak Prever napusti školovanje i da se izdržava radeći kancelarijske i fizičke poslove.


Nadrealističkom pokretu se priključuje 1925. god, a od 1930. učestvuje u filmskoj industriji, kao scenarista, asistent i glumac, zajedno sa mlađim bratom koji je režiser. U svojim tridesetim godinama, Žak Prever nastavlja da se bavi pisanjem, tako da piše za avangardne pozorišne trupe, kabaree i kafe teatre.

Ipak, nama je Žak Prever najviše poznat po svojoj poeziji. Bio je kritičar društva tog vremena, sanjar, odmetnik, i kao takav dobija naziv pesnik Pariza. Prva zbirka biva objavljena kada je pesnik imao 45 godina, i postigla je ogroman uspeh. Prevera su voleli i danas ga vole ljudi koji su skromnijeg obrzovanja ali i oni sa istančaniim ukusom za poeziju.


Žak Prever je preminuo 1977. godine. Pošaljite komentar