Alexandar Graham Bell – rođen je 03.03.1847. – 02.08.1922. godine

Veliki naučnik i pronalazač Aleksandar Grejam Bel rođen je na današnji dan. Bel je rođen u Edinburgu, u Škotskoj a najširoj javnosti poznat je po svom izumu u vidu telefona. Osnivač je telefonske kompanije koja nosi njegovo ime, a pored vrhunskih dostignuća na polju komunikacije, zaslužan je i za važne pronalaske u avijaciji. Veoma rano počeo se zanimati za tehniku i mehaniku govora. Godine 1872. osniva školu učitelja za gluvoneme u Bostonu.

Njegov prvi izum bio je električni telefon, koji je više desetina puta usavršavan. U upotrebu je stavljen prvi put 1877. i od tada pa sve do danas se primenjuje. Takođe Bel je i konstruktor fotofona, koji radi na principu pretvaranja promena intenziteta svetlosti i zvuka. Reprodukcija zvuka na filmu zasniva se na tom principu. Budući da Bel svoj patent u vidu telefona nije na vreme zaštitio, bio je kopiran i pokraden od strane mnogih, sve dok Vrhovni sud SAD nije presudio u njegovu korist, imenujući ga 1886. godine jedinim vlasnikom ovog izuma. Kada je postao bogat i slavan, Bel je posvetio svom prvobitnom pozivu – lečenju gluvih i gluvonemih.

Takođe Bel je i osnivač američkog Nacionalnog udruženja za geografiju. Tokom života dobio je mnoge nagrade i odlikovanja za svoja dela.

Pošaljite komentar