Orlando Bloom

Orlando Bloom – rođen je 13.01.1977. godinePoznati britanski filmski glumac, atraktivne spoljašnjosti i izuzetnog talenta kada je gluma u pitanju Orlanod Blum, danas proslavlja svoj rođendan. Orlandova majka je dugo vremena krila ko je njegov biloški otac,... Detaljnije