Proslava rođendanaTrajanjeCena
Proslava rođendana za građanstvo2:30h120€
Proslava rođendana za članove kluba2:30h100€